Regler

Som medlem i Bålsta BTK (nedan benämnd klubben) följer jag dessa uppsatta regler:
● Jag lyssnar alltid på vad min tränare säger och följer de instruktioner som ges.
● Jag deltar på alla övningar (vid skada pratar jag med min tränare innan träningen börjar).
● Jag spelar alltid med den spelare som min tränare anvisar.
● Jag kommer aldrig hungrig/utan energi till träningen.
● Under träningen dricker jag vatten och äter eventuellt banan, choklad, energibar, smörgås eller dylikt. Jag tar aldrig med mig godis eller andra sötsaker. Jag äter aldrig vid bordtennisborden i hagarna och dricker aldrig läsk eller energidryck vid dem. Endast vatten är tillåtet i hagarna.
● Jag är alltid varsam med klubbens utrustning och träningslokal. Jag slår aldrig med mitt racket i bordet, barriärer eller annan utrustning. Jag sparkar eller slår aldrig på bord, barriärer eller annan utrustning. Jag slår inte bollar omkring mig i träningslokalen. Jag kastar aldrig mitt racket.
● Jag förstår att om jag förstör någon utrustning p.g.a. dåligt uppträdande så blir jag ersättningsskyldig. Som exempel kostar ett bordtennisbord ca SEK 13 000 i inköp.
● Jag uppträder alltid som en god kamrat. Jag hånar aldrig, slår aldrig eller på annat sätt skadar en annan klubbmedlem fysiskt eller psykiskt. Jag använder alltid ett välvårdat språk utan svordomar och hån.
● När jag spelar bordtennis, befinner mig i klubbens lokaler eller är klädd i klubbkläder uppträder jag alltid på ett föredömligt sätt, även utanför klubbens egna lokaler.
● Jag är aldrig påverkad av eller använder droger eller alkohol i anslutning till någon verksamhet som kan förknippas med klubben eller är klädd i klubbkläder. Jag röker inte i eller i anslutning till träningslokalen.
● Jag förstår att min tränare eller annan ledare kommer avvisa mig från pågående träning eller annan aktivitet om jag ej följer de regler som jag och klubben kommit överens om i detta kontrakt. Tillträde till klubbens aktiviteter kan ges igen efter genomgång mellan mig, målsman om jag är under 18 år, och min tränare/ledare.
● Jag bekräftar, tillsammans med målsman om jag är under 18 år, att jag förstår och har tagit del av dessa regler.