Kallelse Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte Bålsta Bordtennisklubb

Datum:              9 februari 2022
Tid:                     19:00
Plats:                  Träningslokalen om läget tillåter

Utifrån rådande förutsättningar planerar vi att hålla ett fysiskt årsmöte i ordinarie lokal. Om läget förändras så kan beslut komma att fattas om att hålla mötet digitalt på distans istället. Om detta blir aktuellt så kommer uppdaterad kallelse skickas i god tid innan mötesdatum.

Förslag från medlem som ska behandlas på mötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

AGENDA

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.         Fastställande av föredragningslista.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter.

10.       Fastställande av verksamhetsplan samt av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

             a) Uppdatering av stadgar, se bifogad bilaga.

12.       Val av:

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c)  en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d)  en revisor för en tid av ett år

e)  en ledamot i valberedningen för en tid av ett år

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.       Övriga frågor:

             a) Information om vikten av sponsorer

             b) Information om kö-läget och initiativ för att korta väntetiden

             c) Information om eventuell klubbresa i mars

Branka Batinić nominerad för Lifetime Achivement Award

Branka Batinić (f. 1958) har nominerats till Matija Ljubek COC Award i kategorin Lifetime Achievement Award. Branka som för närvarande tränar Bålsta Bordtennisklubb har över fem och ett halvt decenniers erfarenhet av professionell idrott bakom sig, både som tränare och utövare.

Mångfaldig pristagare internationellt
Branka har ett stort antal segrar från mästerskap i Jugoslavien och Kroatien och har vid flera tillfällen utsetts till den bästa idrottaren i Jugoslavien och Kroatien. Hon har 7 medaljer från världs- och europamästerskap, 7 från veteran-EM och 2 från veteran-VM. Hon är den enda kvinnan i europeisk bordtennis för damer som har besegrat Kina i kvartsfinal, semifinal och final vid två internationella tävlingar.

Vid tretton års ålder vann hon för första gången den jugoslaviska cup:en och vid sjutton så utsågs hon till Jugoslaviens bästa idrottare. ”Vid sjutton kan man inte riktigt förstå den storheten, jag förstår det först nu. Men det stod klart för mig att jag var populär. Folket i Vinkovci var väldigt stolta över mig” beskriver hon detta idag.

Pressmeddelande utskikat 2021-12-16

Uppdaterade riktliner

Hej alla spelare och föräldrar!

Även om vi har levt med pandemin mer än 18 månader så är läget fortfarande inte under kontroll i världen. Senast idag kom besked om nya restriktioner i Berlin och Österrike.

Vi i Bålsta BTK har kunnat hålla igång vår verksamhet hela tiden vilket vi är glada över, stort tack till alla er som har följt instruktioner och riktlinjer. Nu är det viktigt att vi fortsätter hålla ut så att vi inte åker på ett bakslag.

Vi har haft som princip att inga föräldrar får vistas i lokalen i samband med träning under pandemin och detta kommer kvarstå som en rekommendation. Vi ser helst att lämning sker på parkeringen och att spelarna själva kommer ner i lokalen. Föräldrar som är fullt vaccinerade får dock komma ner i samband med hämtning och kan vänta i våra soffgrupper.

Vi har många unga spelare som inte kan ta vaccin och därav att vi fortsättningsvis är måna att minska risken för smittspridning. Vi hoppas att alla orkar fortsätta hjälpas åt för att säkerställa att vi kan fortsätta med våra träningar under dessa former.

MVH
Styrelsen BBTK

Gästspel på torsdagsträningen

Idag var det Linus och Sebastian som ledde träningen med torsdagsgruppen. Vi inledde med funktionell uppvärmning där vi blandade statiska och dynamiska övningar med fokus på kondition, stabilitet och balans. När alla var varma så gick vi vidare och körde teknikövningar för hela slanten. Tiden gick fort, klockan var plötsligt 19 och ännu ett kanonpass med BBTK var avklarat!

Klubbtröjor

Ni har väl inte missat att vi har snygga BBTK-tröjor till salu i funktionsmaterial. Perfekt både för träning och tävling. Prata med era tränare om ni vill köpa en tröja, pris 160kr.

Framgångar i Ungdomstouren

Igår arrangerade Nordöstra Svealands Bordtennisförbund och Stratos Enköping BTK säsongens första ungdomstour, Bålsta BTK representerades av fyra spelare i tre olika grupper. Alla spelare var på hugget och vi såg fint spel och stämningen var på topp! Våra tränare Erik och Johan – som själva spelar i klubbens serielag – var med som coacher och stöd.

Det här var första matchen för många men definitivt inte den sista! Vi i klubben tackar våra spelare för fina insatser och utbrister i ett stort GRATTIS!

Spelare från Bålsta BTK står som vinnare i B-slutspelet och silvermedaljör i A-slutspelet.