Integritetspolicy

Inom Bålsta BTK behandlar vi en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Bålsta BTK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid t ex:

  • Hantering av medlemskap i föreningen och medlemsregister
  • Administration och medlemsavgifter
  • Deltagande i tävlingsverksamhet
  • Ansökan och hantering av bidrag
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Kontakt med samarbeten mellan föreningar och enskilda medlemmar i föreningen
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Bålsta BTK kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Bålsta BTKs personuppgiftsbehandling kontaktar du oss här.